How to Vote

Krok 1

Prohlédněte si videa a vyberte svůj 1  nejoblíbenější projekt

Jednoduše klikněte na video a v otevřeném okně stiskněte tlačítko „PŘIDAT“.

Krok 2

Registrujte se přes některý z Vašich účtů na sociálních sítích

Abyste mohli odeslat svůj hlas, je nutné se registrovat. Tímto způsobem zajistíme spravedlivé hlasování, kdy každý hlasuje pouze jednou.
S Vašimi údaji bude samozřejmě zacházeno důvěrně.

Krok 3

Odhlasováno! Sdílejte zprávu s přáteli nebo napište soutěžnímu týmu

Váš hlas je započítán! Můžete o soutěži říct lidem ve svém okolí a napsat vzkaz Vašim favoritům.

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení seniora od rodiny, neznalost moderních technologií a mezigenerační distanc. // This project is for seniors who want more frequent contact with their loved ones. The SeniorOn project offers a training course that focuses on working with social networks and modern […]

  Youtube Instagram Website

  More details

 • Řemeslow

  První jednotná webová platforma s kurzy na řemeslo, ruční práce, opravářství. Všeobecně je ve společnosti dáván důraz na softskills, my dáváme důraz na hardskills. Proč? Lidé darují své hlavě odpočinek a začnou tvořit rukama. // First unified online platform for craft and handiwork courses with a vision to make an easier access to all crafts in order to increase craftskills in upcoming young generations.

  Youtube Website

  More details

 • KultiVary

  Pěstujeme kulturu Karlovarského kraje. Tvoříme krajskou identitu, podporujeme místní kulturní dění, píšeme, točíme, mluvíme, sdílíme… Prostě ze všech sil pracujeme na tom, aby se tu žilo lépe. // We create a regional identity, we support local cultural events, we write, we shoot, we talk, we share … We simply do our best to make life better here.

  Youtube Instagram Website

  More details

 • WasteNo

  Vytvořit svět bez obalového odpadu je možné. Jak přechodem na znovupoužitelné obaly, ale je to náročné bez chybějící systémové infrastruktury, a to změní WasteNo systém pro správu znovupoužitelných obalů. WasteNo Future // To create a world without wasteful packaging is possible. However, what is missing is a functional and effective infrastructure. The aim of WasteNo is, therefore, to create such a network that would allow redistribution of reusable packaging among […]

  Youtube Linkedin Website

  More details

 • Case care

  Case care je komunikační platforma pro domácí paliativní péči. Case care věří, že odejít v klidu svého domova může každý. Představuji Vám online platformu, která spojuje všechny stakeholdery, kterých se domácí paliativní péče týká. Umožňuje jednoduchý přístup k know-how a vzdělávacím materiálům. Nabízí přehledné vedení evidence a komunikace mezi pacientem a těmi, které právě potřebuje. Vše s cílem snížení utrpení, zachování důstojnosti a kvality života. // Case care is a […]

  Youtube Instagram

  More details

 • Zasaď život

  Zasaď život je udržitelný projekt, který ma za cíl bojovat proti změně klimatu a předcházet odlesňování v České republice. Dává každému šanci snížit uhlíkovou stopu (jednotlivcům i společnostem) a vzdělává veřejnost díky svým workshopům. // With our sustainable project, we aim to fight climate change and deforestation in the Czech Republic. We offer both individuals and businesses the chance to reduce their carbon footprint and live more sustainably. We also value […]

  Youtube Instagram Linkedin Website

  More details

 • Máš Chvilku

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho!  // We make volunteering fit for the 21st century. We smartly connect those lacking time with those who have a good heart. And we enjoy it!

  Youtube Instagram Website

  More details

 • Seek Speak

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit nejvhodnější učební sady pro konkrétní typ poruchy, které pak mohou sloužit jako zprostředkovatel telemedicínské pomoci mezi pacienty a logopedy. Po validaci a diskuzích s odborníky je naším cílem zvýšit počet osob, které již komunikují ústně z 30 % na 70 %. // […]

  Youtube Instagram

  More details

 • Blinkee.city Czech

  Nabízíme efektivní a udržitelnou dopravu po městě pomocí sdílených elektroskútrů, které neprodukují hluk ani škodlivé emise. // We introduce a fast, efficient and ecological transport through a crowded city via shared e-scooters that does not produce emissions nor noise.

  Youtube Instagram Website

  More details

 • Nekrachni

  Webová a mobilní aplikace pro studenty ZŠ a SŠ s cílem zlepšit jejich finanční gramotnost, aby tak obstáli ve světě plném finančních příležitostí, ale také nástrah. Aplikace tvořená studenty pro studenty. // Web and mobile app for children and high schoolers which aims to improve economic and financial literacy so that young people will learn their way around the world full of not only financial opportunities but also threats.

  Youtube

  More details