• 5 nejdůležitějších informací o soutěži

  Na co byste neměli zapomenout při vyplňování přihlášky do Social Impact Award
  aneb kdo čte pravidla, ten ví…

   

   

   

   

   

  1. ČÍSLA, PŘES KTERÁ NEJEDE VLAK 

  Pořadatel soutěže HUB Praha ocení čtyři české projekty. Tři vítěze vybírá odborná porota, o čtvrtém vítězi rozhoduje veřejné hlasování na internetu.

  Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 4. 4. 2013 v 18:00! Neodkládejte to tedy na půlnoc!

  Přihlášku se vším všudy (viz níže) pošlete na: submit@socialimpactaward.cz

  Nenechte se zviklat tím, že jste nebyli na žádném z přípravných workshopů. Není to podmínkou! Soutěž je otevřená všem nápadům, ze všech koutů republiky, tedy nejen pro ty, kdo mohli přijít do pražského HUBu.

  Ať už se hlásíte jako jednotlivec nebo jako tým, je důležité mít studentské registrační číslo (být právoplatným zapsaným studentem v ZS 2012/13 a/nebo LS 2013 na vysoké škole na území ČR). V týmech musí být alespoň polovina členů studentem/studentkou.

  Přihlásit můžete úplně čerstvé, ještě nerealizované nápady, stejně jako projekty, které už rozjíždíte, ne však více než dva roky.

  Kdo zkoušel uspět v Social Impact Award vloni, může to zkusit znovu ještě jednou. Samozřejmě kromě loňských vítězů.

  Jaké nápady vyhrály se dozvíme 13. 5. 2013. Slavnostní vyhlášení se koná v HUBu Praha od 19:00. Zváni jsou všichni, ať už se zúčastnili nebo ne!

   

  2. CO JE VE HŘE

  Nejlepší projekty získají letní členství v HUBu Praha a stipendium 3 000 Eur.

  Peněžní odměnu dostanou výherci ve třech splátkách, vždy na začátku měsíce července, srpna a září. Peníze mohou použít jaké své kapesné nebo je přímo investovat do svého projektu. Mají jim posloužit k tomu, aby se mohli přes léto naplno věnovat svému nápadu, místo aby vydělávali na letních brigádách.

  V červnu 2013 se vítězové zúčastní setkání finalistů (ze všech čtyř zemí, kde Social Impact Award probíhá) ve Vídni na tzv. Vision workshopu. Na dalším podzimním setkání ukáží, kam za léto svůj projekt posunuli.

   

  3. JAK POSLAT NÁPAD

  Posílejte nám prosím raději papírové přihlášky, nikoliv vaše hlavy. Přihláška se skládá z následujících dokumentů, které musí být provedeny v angličtině:

  1. přihlašovací formulář

  2. materiály k vašemu projektu (podkladové texty, koncepty, ukázky prototypů, fotografie, videa, PP prezentace, …) Toto je otevřený formát, přiložte cokoliv, co podle vás může váš projekt osvětlit. Hodnotitelé musí jasně pochopit, jaký společenský problém chcete svým projektem řešit a jak. Představte si, že o vašem záměru nevědí vůbec nic…

  3. shrnutí projektu maximálně na jednu stranu A4. Tento text bude uveden na webu Social Impact Award během hodnocení. Má to být tedy stručný a jasný popis vašeho projektu.

  Celý přihlašovací balíček by neměl být větší než 6MB! Přijetí vaší přihlášky vám potvrdíme emailem.

   

  4. JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ

  Přihlášky projdou několika koly hodnocení. Nejprve z předvýběru vzejde 14–16 nejlepších projektů. Jejich autoři budou následně pozváni k pohovoru do HUBu Praha nebo po Skypu, aby hodnotitelé lépe poznali týmy a jejich motivaci. Z dvanácti finalistů nakonec porota vybere tři, které dostanou hlavní cenu (3 000 Eur a letní členství v HUBu).

  V naší porotě sedí Simona Můčková (Česká spořitelna), Marta Ricci (NESst), Petr Šídlo (Direct People), Robert Tůma (tiskárny Libertas), Monika Barton (VŠE), Tanweer Ali (UNYP), Petr Vítek (HUB Praha, Deloitte), Aleš Pokorný (PwC), Lucie Steward (Aftercare, EMES) a Roman Šiser (Česká inovace).

  O čtvrtém vítězi rozhoduje veřejnost hlasováním pro video prezentace na internetu. (Natáčení videa s finalisty zajišťují pořadatelé.) Pokud některý projekt uspěje jak u poroty, tak ve veřejném hlasování, dostane cenu veřejnosti druhý nejúspěšnější projekt. Zkrátka nelze slíznout dvojitou porci smetany…

   

   5. JAK SE POZNÁ DOBRÝ PROJEKT

  Projekty jsou posuzovány z hlediska třech hlavních kritérií:

  I. společenská prospěšnost

  Jakou hodnotu projekt přináší cílové skupině lidí a celkově společnosti? Jak významné jsou cíle projektu pro společnost? Jak složitý problém se projekt snaží řešit? Je možné projekt dál rozvíjet a rozšiřovat, aniž by ztratil na efektivitě?

  II. inovace

  Používá projekt nové metody a prostředky k dosažení svých cílů? Zaměřuje se projekt na nový nebo přehlížený problém? Jsou zvažované prostředky odpovídající danému problému a překračují nějak současná řešení?

  III. rozumné plánování

  Budí projekt dojem, že je možné ho realisticky uskutečnit? Má projekt jasné a srozumitelné cíle a činnosti? Rozmýšlí projektový tým i dlouhodobé cíle? Uvažuje tým o zapojení dalších lidí, organizací a odborníků (marketing, PR, …)? Mohou autoři projektu zodpovědně realizovat svůj nápad a smysluplně využít stipendia Social Impact Award? Má tým finanční prostředky na uskutečnění projektu nebo má rozmyšleno, kde je najít? Má tým potřebné zázemí – znalosti, dovednosti, zkušenosti, aby projekt zrealizoval nebo má plán, jak je získat?

   

  Na závěr vás chceme ujistit a povzbudit, že i velmi čerstvé nápady mají šanci uspět, tak se nebojte to zkusit! Můžete podat i více projektů, ale každá přihláška musí být úplná.
   
  Nenechte si ujít příležitost věnovat letošní léto tomu, co vás opravdu pálí nebo žene kupředu. S naší odbornou a finanční podporou můžete za poměrně krátkou dobu se svým nápadem hodně pohnout! Těšíme se na vaše projekty!

   

Comments are closed.