• Máme finalisty. Uspěl smysluplný teambuilding, fotky pro nevidomé, ekologické vložky i pojízdná kavárna pro bezdomovce

  V úterý 25. května jsme vyhlásili finalisty letošního ročníku SIA, kteří během léta absolvují odbornou stáž v hodnotě 160 000 Kč. Na mladé podnikatele čeká několik workshopů a s rozvojem jejich záměru jim budou radit nejlepší mentoři a konzultanti v České republice.

  Do letošního ročníku akceleračního programu Social Impact Award (SIA) se přihlásilo na 30 projektů. Studentské týmy v nich předkládaly své nápady, jak rozjet společensky prospěšné podnikání, které pomáhá řešit sociální i ekologické problémy a zároveň je ekonomicky udržitelné. „Mladí lidé se nebojí žádného tématu a na srdci jim leží více pracovních příležitostí pro hendikepované a sociálně slabé, péče o seniory, životní prostředí, vzdělávání nebo posilování občanských aktivit,“ říká koordinátorka programu pro Českou republiku Hana Kavánková.

  Během slavnostního večera si porotci vyslechli prezentace 17 projektů, které jim k posouzení vybral organizační tým SIA. Z nich pak poslali do letního akcelerátoru 10 týmů:

  1. Filantrop.cz –  webový portál, který firmám usnadní budovat dobré jméno a funkční tým prostřednictvím podpory reálných společensky prospěšných projektů v neziskové a příspěvkové sféře.  Na webu bude pro firmy nabídka teambuildingových filantropických aktivit.

  2. Amani –  ekologické menstruační vložky z hyacintu vodního. Tým chce nabídnout českému trhu produkt, jehož koupě vede k ekologicko–spotřebitelské uvědomělosti a globální zodpovědnosti. Výrobou vložek z hyacintu vodního podporuje řešení přemnožení této rostliny na Viktoriině jezeře v Keni a socioekonomický rozvoj v oblasti.

  3. Touch memories se zaměřuje na zrakově handicapované a chtěl by jim prostřednictvím 3D tisku a 3D skenování umožnit zažívat stejně hodnotné okamžiky při prohlížení fotografií, jako zažívají vidoucí lidé.

  4. Zero waste hero se zaměřuje na vzdělávání a tvorbu koncepcí v oblasti odpadů. Nabízí například odborné semináře o třídění a předcházení vzniku komunálního odpadu na míru.

  5. Aktivně s námi připravuje volnočasové aktivity pro seniory: seniorská centra nebo tábory. Prostřednictvím služeb si klade za cíl zpříjemnit trávení volného času lidem ve starším věku a pomoci mladším generacím zabezpečit volný čas jejich blízkým.

  6. náZnak usiluje o rozšíření zájmu o znakovou řeč, a tím se snaží pomoci k lepší integraci neslyšících a k rozbití předsudků a strachu z komunikace s neslyšícími. Tým plánuje videoblog, výstavu a vedení workshopů k tématu.

  7. Tábory pro všechny se věnují pořádání letních pobytových a příměstských táborů. Iniciativa vychází z myšlenky naučit žít děti s druhými bez ohledu na věk, pohlaví, socioekonomický status, vyznání či kulturu.

  8. Přestupní stanice dává práci lidem bez domova v obchodě s oblečením, které by se jinak vyhodilo. Bezdomovci jsou zaměstnáni na tak dlouhou dobu, aby si vyřešili svou životní situaci a mohli získat pracovní zkušenost.

  9. Bloudící kavárna Velobloud zaměstnává lidi bez domova, kteří rozvážejí kvalitní kávu na trojkolce jako cyklozmrzlináři z minulého století.

  10. Užitečné rozhovory – Projekt se snaží překlenout propast mezi začínajícími psychology a mladými lidmi pomocí rozhovorů. Nabízí také kurzy pro vedení těchto rozhovorů, supervizi, workshopy s odborníky, napojení na psychology, webový portál a peer-to-peer spolupráci.

   Je skvělé vidět všechny tyto slibné nápady se sociálním dopadem. Pevně věřím, že mladistvého a odvážného ducha studentů využijeme, abychom mohli řešit výzvy dnešního světa,“ říká Jakob Detering, evropský koordinátor SIA.

  Letošní novinkou, kterou účastníci SIA získají, je workshop od DOBRO. Zoot na téma odpovědného merchandisingu a workshop s Petrem Ludwigem z GrowJOB Institute, který je letošním SIA ambasadorem.

  Na konci akcelerátoru čeká tři nejlepší účastníky finanční odměna 2 000 Eur a říjnová cesta do Vídně, kde se setkají s oceněnými z celé Evropy. Slavnostní vyhlášení vítězů Social Impact Award proběhne v Praze 29. září.

   

Comments are closed.