• Nebojte se přihlásit. Není to nic složitého!

  Jednou z častých reakcí, se kterou jsme se při komunikaci s vámi setkali, byla obava, že uzávěrka pro podání projektů je příliš brzy a tudíž se vám nepodaří včas všechno promyslet a sepsat. Řada lidí se také obává, že projektová dokumentace je příliš složitá a bude obtížné ji vyplnit.
  Chceme vás tímto příspěvkem ujistit, že tyto obavy nejsou tak úplně na místě.

  Projektová přihláška se skládá ze tří částí.

  • První je formulář projektové žádosti. Jedná se o jednoduchý formulář, kde je třeba vyplnit údaje o předkladateli projektu – případně o členech projektového týmu a základní údaje o projektu (název, odkazy a krátký popis). Stáhněte si formulář zde a sami se přesvědčte, že se nejedná o nic složitého.
  • Druhou povinnou součástí dokumentace je shrnutí projektu. To by mělo být zpracováno v rozsahu max. jedné stránky A4. Shrnutí by mělo především výstižně popsat předložený projekt, aby usnadnilo třetím osobám plné pochopení projektového záměru. Během hodnocení projektů budou tyto projektové shrnutí zveřejněny na webových stránkách soutěže.
  • Třetí částí je pak projektová dokumentace. Ta by se měla zaměřit na podrobné představení myšlenek projektu. Její podoba není nijak omezená, můžou to být texty, koncepty, obrázky, videa, PowerPointové prezentace nebo jakákoliv kombinace těchto prostředků. Tato dokumentace bude hlavním podkladem pro hodnocení projektu. Mělo by zde být jasně popsáno, jakým problémem se chcete zabývat a jak ho hodláte řešit a to způsobem, který bude zřejmý i člověku, který s vaší oblastí zájmu nemá doposud žádné zkušenosti. Mějte prosím na paměti, že porota má na hodnocení projektů vyhrazen pouze omezený časový limit a proto by měla být předložená dokumentace ve srozumitelné strukturované podobě.

  Z toho všeho je patrné, že lepší než stohy popsaných stránek jde o to, abyste vás nápad stručně a výstižně popsali a bylo zřejmé, na co se hodláte zaměřit a jak budete postupovat. Nezapomeňte, že projektová dokumentace musí být odevzdána v anglickém jazyce. Pro případ, že by tato skutečnost byla příliš velkou překážkou pro vaši účast v soutěži, kontaktujte nás na emailu czech.republic@socialimpactaward.cz a s překladem vám pomůžeme.
  Kompletní projektová pravidla si můžete stáhnout zde.

  Zároveň vám chceme připomenout, že 5. 4. 2012, těsně před uzavřením příjmu projektů, můžete strávit celý den v Hubu a společně s ostatními pracovat na posledních úpravách. Hub nabízí pracovní prostor, zázemí a podporu všem, kteří se rozhodnou přijít.

  Stačí opravdu málo a můžete se stát vítězem 4000 EUR, takže se nebojte a zkuste to!