• Seznámení s vítězi Social Impact Award 2012

  Léto se nám pomalu rozbíhá a studentům začínají prázdniny. Před řadou studentů, kteří se zúčastnili letošního ročníku naší soutěže, ovšem neleží jen letní radovánky, ale také výzva v podobě rozjezdu jejich soutěžních projektů. Jsou to především vítězové Social Impact Award 2012 a hlasování Community Voting.

  Jména vítězných projektů jsme vám již oznámili, ale rádi bychom také připomněli, jaké cíle tyto projekty vlastně mají, a proto vám přinášíme jejich krátký popis.

  Začněme vítězi Community Voting SIA 2012, kterými jsou:

   Pragulic – poznej Prahu jinak (CZ)

  Český vítěz přišel se skutečně originálním nápadem. Plánuje se zaměřit na oblast integrace lidí bez domova zpět do společnosti pomocí vytvoření speciální průvodcovské služby, kde budou jako průvodci zaměstnávány právě osoby z této ohrožené skupiny. Členové projektového týmu v současné době na projektu pilně pracují a my jsme zvědaví na první výstupy.

   Sezatoarea (RO)

  Sezatoarea plánuje vytvoření inovativního zdroje příjmů pro venkovskou komunitu v zemi pomocí oživení staré tradice “sezatoare” (setkávání venkovanů za obchodem a zábavou). Cílem je propojit finanční potřeby vesničanů se snahou o zachování původních venkovských tradic a zároveň reagovat na rostoucí veřejný zájem o venkovský životní styl. To bude dosahováno organizováním “sezatori” v tradičních venkovských komunitách, kterého se, za určitý poplatek, budou moci zúčastnit i lidé žijící v okolních městech.

   SuperSoulMe (A)

  Projekt SuperSoulMe spojuje tanec se sociální prací. Nabízí sociálně znevýhodněným mladým lidem a dětem alternativu k jejich běžnému prostředí a prostor pro seberealizaci. Profesionální tanečníci budou sdílet svoje dovednosti a čas s mladými tanečními nadšenci.

   

  Nyní již představíme vítěze hlavní ceny Social Impact Award za rok 2012. Mezi čtyři nejlepší se probojovaly tyto projekty:

   iDepart (A)

  iDepart je webová platforma podporující občanskou participaci. Mottem projektu je ustanovení občana jako čtvrtého pilíře demokracie.  Platforma poskytne takový prostor pro zveřejňování občanských výzev a iniciativ, který umožní jejich zviditelnění a pomůže jim získávat nové podporovatele. Autoři projektu tak chtějí podporovat aktivitu občanů a zájem o to měnit věci kolem sebe a zároveň se snaží podpořit dialog mezi občany, politiky a nevládními organizacemi.

   Malá škola sociálního podnikání (CZ)

  Projekt Malá škola sociálního podnikání vznikl jako reakce na neutěšený stav českých základních a středních škol, které se velmi často potýkají s nedostatkem prostředků. Cílem bude podpora škol v rozvíjení vlastního sociálního podnikání a zapojení studentů i učitelů do těchto aktivit. Zisk ze sociálně-podnikatelských aktivit pak škola může použít například na rozvojové a vzdělávací kurzy pro žáky i učitele, spolupráci se školním psychologem, studentský klub či využití moderních technologií. Členové projektu již mají v současné době předběžne domluvenou první spolupracující školu a připravují budoucí strategii

   Out of Box (A)

  Out of  Box chce nabídnout mladistvým delikventům pomoc při hledání cesty z kriminálního prostředí. Projekt je postavený na intenzivní spolupráci se soudci a státními zástupci, komplexní psycho-sociální podpoře a pořádání vzdělávacích a volnočasové aktivit, které pomůžou lidem z této ohrožené skupiny k integraci do společnosti a dají jim větší možnost při uplatnění na trhu práce.

   Upside Down (RO)

  Projekt chce především vést občany k většímu zájmu o otázky životního prostředí v rámci komunity, a zároveň nabízet pracovní příležitosti lidem ze znevýhodněných prostředí. Tito lidé budou z použitých materiálů vytvářet nové recklované výrobky vysoké kvality. Prostřednictvím těchto výrobků bude spotřebitelům nabízena možnost, aby se zodpovědně rozhodovali, jaké bude mít jejich chování vliv na životní prostředí.

   

  Všechny projekty nyní podle pravidel soutěže pracují na svých projektech a budou nás pravidelně informovat o svých pokrocích, novinkách nebo problémech. My si samozřejmě žádné zajímavé zprávy nenecháme pro sebe a brzy se o ně s vámi podělíme.

  Užívejte léta a zůstaňte s námi!

Leave a reply.