• Jde to! Úspěšné příběhy SIA 2013 a 2012 to dokazují

  ANTHROPICTURES / anthropictures.cz

  Pavel Borecký, Pavla Burgos Tejrovská, Lukáš Hanus, Michal Pavlásek, Markéta Slavková

  Studio Anthropictures zlepšuje život ve městě pomocí kvalitativních dat. Pomáhá zejména městským zastupitelům pochopit, co obyvatelé opravdu potřebují a chtějí. Tyto informace získává nezávislými terénními výzkumy, při kterých používá metody vizuální a urbánní antropologie. Zároveň se snaží propojovat místní komunity, městskou samosprávu a neziskové organizace tak, aby se efektivně doplňovaly při správně veřejných věcí.

   

  FAIR ART / fairart.cz

  Martin Leskovjan, Ondřej Stupal, Matěj Chytil, Marek Doseděl, Vojtěch Mlynář, Kateřina Sedlatá, Silvie Čadská, Jiří Šimek, Michal Adamovský, Lukáš Kraus

  Sdružení Fair Art poskytuje právní podporu umělcům a kulturním institucím a prohlubuje laické povědomí v oblasti práva a umění. Nabízí zdarma právní pomoc v pravidelné klinice na internetu a poskytuje ke stažení férové smluvní vzory (nejen) pro potřeby uměleckého provozu. Připravuje vzdělávací právnické semináře například pro studenty uměleckých škol. Nastolováním férových smluvních podmínek (například mezi galeriemi a umělci) se snaží kultivovat vztahy na umělecké scéně.

   

  FOREWEAR / forewear.cz

  Markéta Borecká, Zuzana Jurová

  Značku Forewear nesou výrobky ze starého oblečení, které podporují recyklaci a dlouhodobé využívání materiálů. Tým Forewear sbírá nechtěné oděvy na veřejných nebo firemních sbírkách, třídí je a předává na další využití. Zachovalé oblečení předává lidem nouzi (například klientům Sue Ryder nebo občanského sdružení Borůvka) a zbytek textilu nechává zpracovat na netkanou textilii, ze které klienti chráněných dílen šijí nové výrobky – obaly na sešity, pouzdra na telefony, tablety apod.

   

  IRONING LADIES / ironingladies.cz

  Jan Roháč, Martin Jůza

  Ironing Ladies pomáhají ženám, které nemohou najít práci, protože jsou z různých důvodů vázány na domov (například proto, že starají se o nemocného člena rodiny, mají pohybové potíže, neumí dobře česky apod.). S Ironing Ladies si mohou přivydělat domácí prací, kterou většinou dobře ovládají, tedy žehlením. Tým Ironing Ladies vyzvedává prádlo přímo u klientů, odveze ho ženám, které ho u sebe doma vyžehlí (případně i vyperou) a hotovou zakázku předá klientům. V Ironing Ladies nejde jen o službu a výdělek, ale také o sdílení příběhů žen, které mají těžkosti uchytit se na pracovním trhu.

   

  PODNIKAVÁ ŠKOLA / podnikavaskola.cz

  Lukáš Policar, Martin Kozel, Kristýna Cihlářová, Lukáš Kohoutek, Miloš Staněk

  Lektoři Podnikavé školy pomáhají českým školám a univerzitám zavádět vzdělávací programy na rozvoj podnikatelského myšlení a podnikatelských dovedností. V podnikatelských kroužcích na základních školách učí žáky kriticky myslet, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení. Žáci si tak vyzkouší jak hledat dobrý nápad, vytvořit plán, navrhnout rozpočet, vyrábět reklamu a prodejní strategie, zkrátka rozjet vlastní firmu přímo ve škole.

   

  PRAGULIC / pragulic.cz

  Tereza Jurečková, Ondřej Klügl

  Společensky prospěšný podnik Pragulic zaměstnává lidi bez domova jako průvodce po Praze a nabízí tak veřejnosti (české i zahraniční) poznat město z netradiční perspektivy a nahlédnout do světa lidí, kteří žijí na ulici. Mění tak zažité stereotypy o bezdomovectví a pomáhá lidem bez stálého příjmu k přivýdělku.

   

  SUPERDĚTI / superdeti.cz

  Radka Vepřková

  Centrum Superděti je určeno dětem, které se ve svém volném čase starají o svého chronicky nemocného či postiženého rodiče. Odborníci je nazývají superdětmi, protože kromě školní docházky a všech povinností s ní spojených obstarávají často psychicky i fyzicky náročnou péči o svého blízkého. Nemají tak ale čas na běžné dětské aktivity a musí předčasně dospět. Do dospělosti si pak odnáší nejen obrovskou míru empatie a sociálního cítění, ale často i úzkosti a deprese. Centrum Superděti jim nabízí prostor pro volnočasové aktivity, ale i psychologickou či právnickou pomoc.

   

   

   

Comments are closed.