• A-BLE

    A-BLE je aplikácia, ktorá pomáha deťom s poruchou autistického spektra (PAS) prežiť svoj deň naplno. 

    Základom aplikácie je obrázkový rozvrh, ktorý vizuálne popisuje nadchádzajúce aktivity a udalosti. Užívateľská prívetivosť a odmenový systém podporujú dieťa, aby rozvrh používalo s radosťou. Vďaka nastaviteľnosti a spôsobu zobrazovania informácií sa dokáže prispôsobiť deťom s rôznymi potrebami.


    A-BLE supports individuals on the autism spectrum to functionally engage in daily tasks. The app uses visual picture schedules to organize and structure activities. To encourage consistent use, the app incorporates a motivating interface and rewards system, which additionally trains social skills. A-BLE adjusts to the diverse needs of different individuals given its many customizability options. 

    Social profiles

Comments are closed.