• Act!

    Cílem projektu Act! je eliminace sexuálního obtěžování ve firmách a školách, a to pomocí workshopů, během kterých se zaměstnanci nebo studenti naučí, jak efektivně intervenovat, pokud jsou svědky sexuálního obtěžování. V rámci projektu se zaměřujeme právě na třetí stranu, přihlížející, protože ti mají často klíčovou roli v tom, jak daná situace dopadne. V praxi ale bohužel platí, že lidé buď nevědí, jak přesně mají zakročit nebo doufají, že to udělá někdo jiný, takže v závěru nikdo nezasáhne. Účastníci workshopů Act! si proto vyzkouší modelové situace a získají praktické dovednosti, díky kterým budou vědět, jak účinně zareagovat, když jsou svědky sexuálního obtěžování.


    The Act! project aims to eliminate sexual harassment from companies and schools by running workshops during which employees and students learn how to intervene effectively should they witness sexual harassment. This project targets the third party – onlookers because they often play a major role in the outcome of the situation. Unfortunately, in reality, people either do not know exactly how to intervene or hope that someone else would do it so eventually no one intervenes. Act! workshop participants practice model situations and acquire practical skills that teach them how to respond effectively should they witness sexual harassment.

    Social profiles

Comments are closed.