Blinkee.city Czech

Nabízíme efektivní a udržitelnou dopravu po městě pomocí sdílených elektroskútrů, které neprodukují hluk ani škodlivé emise.

// We introduce a fast, efficient and ecological transport through a crowded city via shared e-scooters that does not produce emissions nor noise.