On social media

Tackled SDGs

Case care je komunikační platforma pro domácí paliativní péči.
Case care věří, že odejít v klidu svého domova může každý.

Představuji Vám online platformu, která spojuje všechny stakeholdery, kterých se domácí paliativní péče týká. Umožňuje jednoduchý přístup k know-how a vzdělávacím materiálům. Nabízí přehledné vedení evidence a komunikace mezi pacientem a těmi, které právě potřebuje.

Vše s cílem snížení utrpení, zachování důstojnosti a kvality života.

// Case care is a communication platform for home palliative care.
Case care believes that anyone can complete their life in the comfort of their home.

Let me introduce to you an online platform which connects all stakeholders in home palliative care. It enables easier access to know-how and education resources, offers swifter communication between the involved parties and it makes record keeping easier.

All with the goal of reducing suffering, preserving dignity and quality of life.