• Centrum terapie autismu

    We provide therapeutic care for children with autism and their families, or children with problematic behaviors and communication disorders. We use the OTT (Open Therapy of Autism) methodology, developed by Mgr. Roman Strauss, Ph.D.

    Poskytujeme terapeutickou péči pro děti s autismem a jejich rodiny, případně dětem s problémovým chováním a poruchami komunikace. Využíváme metodiku O.T.A.( Open Therapy of Autism), vyvinutou Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D.

    Social profiles

Comments are closed.