• Congroo

    V Congroo podporujeme mladé studenty v jejich vlastní cestě za spokojeností. Věříme, že za správných podmínek je každý schopen rozhodovat o své budoucnosti tak, aby plnil svůj potenciál. Vytváříme proto prostředí, ve kterém se může člověk poznat, rozvíjet a svobodně rozhodovat o tom, kým chce být.

    Poskytujeme myšlenky a nástroje, které vedou k celoživotnímu rozvoji.


    Congroo supports young students on their own journey towards satisfaction. We believe that under the right circumstances everyone is able to decide on their future to reach their full potential. That is why we create an environment in which one can discover, develop and freely decide on who they want to be.

    We offer ideas and tools that lead to lifelong development.

    Social profiles

Comments are closed.