• Library of things

    Library of Things (LOT) je veřejný prostor, který zpřístupňuje lidem nástroje a předměty (např. krosnu, vrtačku..) za účelem jejich používání a rozvíjení různých dovedností.

    Social profiles

Comments are closed.