MATERIAL SOURCE

On social media

Tackled SDGs

Jako produktová designérka jsem měla možnost být součástí celého procesu výroby. Od prvních návrhů, přes prototypování, až po finální výsledek a výrobu produktů. Právě díky tomu jsem zjistila, kolik kvalitního materiálu se úplně zbytečně vyhodí. Proto jsem se rozhodla vytvořit on-line platformu, díky které bude možné nabídnout přebývající materiál a také ho jednoduše získat. Chci pomoci hledat ideální propojení mezi nabízenými a sháněnými materiály a zabránit tak zbytečnému odpadu. 

// As a product designer I had the opportunity to be a part of the whole production process. From the first sketches and prototypes to a final design and production. Because of that I find out how many materials of a great quality gets just thrown away for no reason. That’s why I decided to make an online platform where you can offer your extra material or easily find one when you need it. I want to help finding the ideal connection between offered and wanted materials and this way prevent the unnecessary waste.