Nebuď na to sama

Platforma pro podporu duševního zdraví žen v každém věku: Záměrem je vytvořit pro ČR unikátní projekt s cílem informovat, destigmatizovat a budovat komunitu i systém dostupné podpory pro specifické situace, se kterými se ženy potýkají. Začínáme kampaní na Instagramu (nebud_na_to_sama); do budoucna plánujeme spuštění webu, nabídku workshopů pro organizace i veřejnost, a vybudování komunitního terapeutického centra pro ženy.

// A platform to support women’s mental health at any age: The intention is to create a unique project for the Czech Republic with the aim of informing, destigmatizing and building a community and system of accessible support for specific situations faced by women. We are starting an Instagram campaign (nebud_na_to_sama), and in the future we plan to launch a website, offer workshops for organisations and the public, and build a community therapy centre for women.