• Neo.way

    Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o neovaginálních operací či bolestivém sexu. Vytváříme pomůcku, která pomáhá ženám s MRKH syndromem, vaginismem nebo ženám, které mají bolesti při sexu a byla jim doporučena dilatační léčba.


    Our Neo.way team addresses female intimacy. The primary target group are patients suffering from the MRKH syndrome. We are building a platform where we translate texts, share stories and keep each other informed. We also aim to open the taboo topic of neovaginal surgery and painful sex. We are creating an aid that helps women suffering from the MRKH syndrome, vaginism and women who experience pain during sex and have been recommended a dilatation treatment.

    Social profiles

Comments are closed.