• Rekáva

    Jsme první organizace v České republice, která se specializuje na svoz odpadu z kávové sedliny k dalšímu udržitelném využití. Snažíme se změnit současnou strukturu likvidace kávové sedliny a vytvářet komunitu kolem kávového odpadu.


    We are the first organization in the Czech Republic specializing in the collection of coffee sediment waste for further sustainable use. We strive to change the current structure of coffee sediment disposal and create a coffee waste focused community.

    Social profiles

Comments are closed.