• ReproBooktor

    ReproBooktor je audiopřehrávač pro seniory se zrakovým postižením. Díky snadnému ovládání je možné si vybrat svou oblíbenou knížku, přeskočit na poslední kapitolu či zvyšovat hlasitost. Přístroj pomáhá seniorům, kteří už nemohou číst, obnovit jejich lásku ke knihám.


    ReproBooktor is an audio player for seniors with vision impairments. It is easy to control and allows the user to select their favorite book, skip to the last chapter or increase the volume. The device helps seniors, who are no longer able to read, to find their love for books again.

    Social profiles

Comments are closed.