• Za svojim snom

    youtube

    Projekt Za svojim snom je vzdelávací program pre stredoškolákov zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného prostredia. Vďaka absolvovaniu programu objavia a spoznajú svoj talent, vyberú si kariérne smerovanie, dostanú kontakt na vhodných zamestnávateľov a budú si vedomí toho, že aj oni môžu snívať.


    Za svojim snom is an educational program for high school students from socially disadvantaged and understimulating environments. While in the program, they will discover and recognize their talents, choose their career direction, receive contact details for suitable employers, and they will understand that they are also allowed to have dreams.

Comments are closed.