1. Domů
  2. O nás
  3. Imprint

Imprint

Prohlášení o vlastnictví SIA.

Poskytovatel licence

Právní název: SIA Social Impact Award non-profit GmbH
Ředitelé: Jonas Dinger & Ana Janošev
Účel společnosti: výhradně charitativní účely, zejména podpora obecného blaha v oblasti vzdělávání, podpora sociální integrace a rovných příležitostí.
číslo obchodního rejstříku: FN 485253h
Obchodní rejstříkový soud: Commercial Court of Vienna
Oficiální adresa: Lindengasse 56/18-19, 1070 Vienna

Kontaktní detaily:
Telefon: +43 1 5227143
E-mail: info@socialimpactaward.net
Web: https://socialimpactaward.net

Držitel licence

Právní název: Hub for Change, spolek
Ředitel: Petr Vítek
Ičo: 02228025
Obchodní rejstříkový soud: L 26277/MSPH Městský soud v Praze
Oficiální adresa: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha

Kontaktní údaje:

Telefon: +420734166339
E-mail: komunikace@impacthub.cz
Web: innovation.impacthub.cz

Odpovědnost za obsah

As a service provider, we are responsible for our own content on these pages in accordance Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Jako poskytovatel služeb však nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známo konkrétní porušení zákona. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání přiměřená. Jakmile se o porušení zákona dozvíme, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají autorskému právu. K rozmnožování, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování
na těchto stránkách jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se o porušení právních předpisů dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.