1. Domů
 2. O nás
 3. Poslání

Poslání

Smysluplná práce vyžaduje silné „Proč“. Zahrnujeme naše poslání a teorii změny do všeho, co děláme.

Teorie změny

Klíčovým faktorem pro řešení palčivých společenských problémů a výzev je poskytnout mladým odvážným lidem příležitosti, jak přetavit jejich talenty, záliby a vášně v úspěšné sociální podnikání. Ať už se jedná o projekty, které mohou mít dopad na lokální či mezinárodní úrovni. Současné výzkumy nám ovšem ukazují, že zde chybí celá řada klíčových zdrojů a hráčů, kteří by mladým pomohli stát se aktivními občany a sociálními inovátory. Největší nedostatky vidíme v následujících oblastech:

 • Nedostatek vzorů: Důležité vzory v životech mladých, jako rodiče či učitelé, často nemají přehled o příležitostech v oblasti podnikání a sociálních inovací. Tento nedostatek povědomí přispívá k nedostatečnému motivování mladých do podnikatelských aktivit. V případě, že se v nejbližším okolí mladé osoby projeví negativní přístup k problematice, může působit jako výrazná překážka pro zvolení podnikatelské cesty. (Schleicher, 2015).
 • Nedostatek dovedností: Klasické vzdělávání dostatečně nerozvíjí podnikatelské dovednosti. Mladí lidé tak často nemají kde zkušenosti a dovednosti získat. Současné vzdělávání vede studenty spíše k přípravě na zaměstnání, než k samostatnému podnikání. (Potter, 2008).
 • Nedostatek zdrojů: Mladí lidé typicky postrádají dostatečný finanční, lidský ale i sociální kapitál k úspěšnému rozjetí nového projektu či sociálního podnikání. Ve srovnání se staršími začínajícími podnikateli mají také méně manažerských, oborových či podnikatelských zkušeností. Finanční instituce, investoři a další hráči mohou být také zaujati proti podporování byznysu mladých a nezkušených podnikatelů. Stejně tak zákazníci mohou mít obavy ohledně důvěryhodnosti produktů těchto mladých zakladatelů. (Schleicher, 2015).
 • Nedostatek kontaktů: Lidé na začátku své kariéry mají často velmi malou síť kontaktů a malý sociální kapitál. Tento fakt může mít dopad na rozjezd, budování a řízení jejich byznysu a získávání důvěryhodnosti mezi klíčovými hráči (např. investory, zákazníky, dodavateli či úřady). (Schleicher, 2015).

Všechny 4 oblasti, ve kterých vnímáme nedostatky, se snažíme řešit skrze naše aktivity spojené se Social Impact Award, a pomáhat tak z mladých odvážných lidí dělat hybatele společenské změny. Skrze pořádání lokálních událostí a organizování workshopů s tématem sociálního podnikání, pořádání inkubačních programů, které pomáhají ověřit a vyzkoušet dopadové a byznysové modely, se snažíme odbourat největší překážky, kterým začínající podnikatelé musí čelit.

Úspěch tohoto přístupu se snažíme podtrhnout našimi pečlivě měřenými dopadovými daty. Od svého vzniku se SIA stala jednou z největších světových komunit pro mladé sociální podnikatele. Podporujeme ročně téměř 10 000 mladých inovátorů a rozvíjíme přes 1000 podnikatelských projektů ve více než 25 zemích v Evropě, Africe a centrální Asii.

Oblasti dopadu

 • Vzdělávání

  Mladým lidem nabízíme celou řadu dostupných workshopů, událostí a webinářů zcela zdarma. Snažíme se eliminovat množství překážek, které musí mladí inovátoři překonávat ve své cestě za udržitelným sociálním podnikáním.

 • Povědomí

  Inspirujeme mladé lidi příběhy úspěšných sociálních podnikatelů v naší zemi i ze světa. Rozšiřujeme tak povědomí o sociálním podnikání jako možnosti zajímavé karierní cesty a nástroje pro řešení palčivých problémů.

 • Komunita

  Propojujeme globální komunitu mladých sociálních podnikatelů, expertů a partnerů ze 17 zemí světa. Díky moderním technologiím máme možnost čerpat ze zkušeností stovek úspěšných projektů, ať už jsou kdekoliv.

 • Podpora

  Projekty podporujeme nejen mnohaletými zkušenostmi, napojením na sít mezinárodních kontaktů, ale také představením možnosti tkzv. pre-seed investice jejich projektu.

Náš model

Social Impact Award vyvinula unikátní škálovatelný model, který umožnil podpořit mladé sociální podnikatele už ve více než 25 zemích svět od roku 2009.

Chci o modelu zjistit víc