• Hero Clan

    We create an internal database of heroes in which we have professionals from different professions. At the same time, we identify the needs of non-profit organizations that often can not find a way to these people, even if they need them from time to time.

    Tvoříme interní databázi hrdinů, ve které máme odborníky z různých profesí. Zároveň zjišťujeme potřeby neziskových organizací, které často nemohou právě k těmto lidem najít cestu, i když je čas od času potřebují.

    Social profiles

Comments are closed.