Projekt

Hero Clan

Cena poroty Czech Republic 2017

We create an internal database of heroes in which we have professionals from different professions. At the same time, we identify the needs of non-profit organizations that often can not find a way to these people, even if they need them from time to time.

Tvoříme interní databázi hrdinů, ve které máme odborníky z různých profesí. Zároveň zjišťujeme potřeby neziskových organizací, které často nemohou právě k těmto lidem najít cestu, i když je čas od času potřebují.