Projekt

Nekrachni

Cena poroty Czech Republic 2021

Tackled SDGs

Webová a mobilní aplikace pro studenty ZŠ a SŠ s cílem zlepšit jejich finanční gramotnost, aby tak obstáli ve světě plném finančních příležitostí, ale také nástrah. Aplikace tvořená studenty pro studenty.

// Web and mobile app for children and high schoolers which aims to improve economic and financial literacy so that young people will learn their way around the world full of not only financial opportunities but also threats.