SDG: Quality Education

 • TABU

  Smyslem TABU je otevírat diskuzi o tabuizovaných tématech na základních a středních školách. Prostřednictvím interaktivních workshopů, vedených studenty psychologie, žáky učíme, jak problémy správně identifikovat a nastiňujeme kroky, které při jejich […]

 • MEESTO

  MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem […]

 • Asistent na blízku

  Cena poroty

  Asistent na blízku představuje aplikaci, která zjednodušuje a urychluje komunikaci mezi pečujícími a osobami se zdravotním postižením (klienty) a poskytovateli asistenčních služeb (asistenty a dobrovolníky). Prostřednictvím této aplikace se uživatelé […]

 • Comenio

  Comenio je webová aplikace, která má za cíl zlepšit dynamiku výuky a bořit komunikační ostýchavost u žáků. Nyní se v Comeniu zaměřujeme na integraci ukrajinských uprchlíků nejenom do českého školství.  […]

 • urbiq

  Projekt urbiq se zabývá vývojem nástroje pro efektivní tvorbu, komunikování a monitoring naplňování veřejných strategií. Jednou z hlavních oblastí projektu je transformace a vizualizace strategických dokumentů ze statických PDF do formy […]

 • Animi

  Cena poroty

  Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na […]

 • Máš Chvilku

  Cena poroty

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho!  // We make volunteering fit for the 21st […]

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení […]

 • Seek Speak

  Cena poroty

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit […]

 • Nekrachni

  Cena poroty

  Webová a mobilní aplikace pro studenty ZŠ a SŠ s cílem zlepšit jejich finanční gramotnost, aby tak obstáli ve světě plném finančních příležitostí, ale také nástrah. Aplikace tvořená studenty pro […]

 • Emoter

  EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde […]

 • Congroo

  V Congroo podporujeme mladé studenty v jejich vlastní cestě za spokojeností. Věříme, že za správných podmínek je každý schopen rozhodovat o své budoucnosti tak, aby plnil svůj potenciál. Vytváříme proto […]

 • Neo.way

  Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o […]