SDG: Gender Equality

 • Nebuď na to sama

  Platforma pro podporu duševního zdraví žen v každém věku: Záměrem je vytvořit pro ČR unikátní projekt s cílem informovat, destigmatizovat a budovat komunitu i systém dostupné podpory pro specifické situace, se kterými se ženy potýkají. Začínáme kampaní na Instagramu (nebud_na_to_sama); do budoucna plánujeme spuštění webu, nabídku workshopů pro organizace i veřejnost, a vybudování komunitního terapeutického centra pro ženy.

  // A platform to support women’s mental health at any age: The intention is to create a unique project for the Czech Republic with the aim of informing, destigmatizing and building a community and system of accessible support for specific situations faced by women. We are starting an Instagram campaign (nebud_na_to_sama), and in the future we plan to launch a website, offer workshops for organisations and the public, and build a community therapy centre for women.

 • Mamio

  Skoro polovina populace se během svého života stane mámou. A 80 % z nich se během mateřství cítí osaměle. Jak je možné, že ještě neexistuje personalizovaná a uživatelsky přívětivá platforma v mobilu, která by mateřství ulehčovala a umožnila ho ženám sdílet? Toto chceme změnit.

  Vytváříme mobilní aplikaci Mamio, která propojuje mámy podle věku dítěte, lokace a zájmů, umožňuje jim se vzájemně podporovat a jednoduše najít aktivity vhodné pro děti. Mamio má čtyři hlavní funkce: matchovací platformu pro mámy, mapu aktivit pro mámy s dětmi, newsfeed pro vzájemnou podporu, kde se mámy budou moci podporovat a sdílet své know-how, a chat. Díky Mamiu budou mít ženy potřebnou podporu a mateřskou komunitu po ruce – přímo ve svém mobilu.

  Aplikaci spustíme již tento podzim a výhra nám pomůže urychlit vývoj a dostat Mamio k více mámám.

  // Almost half the population become moms at some point in their lives. 80% of them admit feeling lonely. How come there is still no personalized, user-friendly platform to help moms share their experiences and support each other? That is what we want to change.

  We are building Mamio, a mobile app that connects moms based on their child’s age, their location, and interests. Mamio helps moms support each other and easily find child-friendly places and activities. Mamio has four main features: a matching platform for moms, a map with child-friendly places, newsfeed, and chat.

  Mamio will launch this autumn. Winning SIA would help us accelerate development and get the app to more moms.

   

   

 • Act!

  Cílem projektu Act! je eliminace sexuálního obtěžování ve firmách a školách, a to pomocí workshopů, během kterých se zaměstnanci nebo studenti naučí, jak efektivně intervenovat, pokud jsou svědky sexuálního obtěžování. V rámci projektu se zaměřujeme právě na třetí stranu, přihlížející, protože ti mají často klíčovou roli v tom, jak daná situace dopadne. V praxi ale bohužel platí, že lidé buď nevědí, jak přesně mají zakročit nebo doufají, že to udělá někdo jiný, takže v závěru nikdo nezasáhne. Účastníci workshopů Act! si proto vyzkouší modelové situace a získají praktické dovednosti, díky kterým budou vědět, jak účinně zareagovat, když jsou svědky sexuálního obtěžování.


  The Act! project aims to eliminate sexual harassment from companies and schools by running workshops during which employees and students learn how to intervene effectively should they witness sexual harassment. This project targets the third party – onlookers because they often play a major role in the outcome of the situation. Unfortunately, in reality, people either do not know exactly how to intervene or hope that someone else would do it so eventually no one intervenes. Act! workshop participants practice model situations and acquire practical skills that teach them how to respond effectively should they witness sexual harassment.

 • Czechitas

  Community Award

  Male dominance in the IT industry poses a problem in today’s society and business growth. Not only does the disparity between men and women affects the technology companies but women themselves. Our purpose is to educate, inspire, and equip ladies with skills and resources to pursue opportunities in computing fields. We provide women with a certain technical qualification at our workshops and through participation on real projects. On the other hand, we provide companies with qualified and motivated female job applicants. Our platform has already started closing the gender gap.