1. Domů
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. Asistent na blízku

Projekt

Asistent na blízku

Cena poroty Czech Republic 2023

Asistent na blízku představuje aplikaci, která zjednodušuje a urychluje komunikaci mezi pečujícími a osobami se zdravotním postižením (klienty) a poskytovateli asistenčních služeb (asistenty a dobrovolníky). Prostřednictvím této aplikace se uživatelé poptávající asistenční služby mohou přímo propojit s aktivními a dostupnými lidmi, kteří danou službu poskytují, a domluvit se na jejím provedení a dalších důležitých detailech. Flexibilita aplikace usnadňuje administrativu před asistencí i po jejím provedení, ale hlavně slouží k vypořádávání se s urgentními situacemi, které se v životě pečujícího či osoby se zdravotním postižením mohou naskytnout, a přizpůsobit tak službu na míru individuálním potřebám klientů.

The Assistant Nearby represents an application that simplifies and accelerates communication between caregivers and individuals with disabilities (clients), as well as providers of assistance services (assistants and volunteers). Through this application, users seeking assistance services can directly connect with active and available people who provide the given service and arrange for its execution and other important details. The application facilitates a flexible procedure for the assistants (or volunteers) to sign a contract to show readiness and compatibility for their role, but most importantly, it serves to deal with urgent situations that may arise in the lives of caregivers or individuals with disabilities, thus customizing the service to the unique needs of the clients.