Projekt

MEESTO

Cena poroty Czech Republic 2023

MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem zisku.

MEESTO is a student-led solution to urban problems through sociological research. Under the guidance of experts, students from both humanities and engineering disciplines apply their study methods. The results of the projects will be further developed and implemented for profit.