SDG: Reduced Inequalities

 • TABU

  Smyslem TABU je otevírat diskuzi o tabuizovaných tématech na základních a středních školách. Prostřednictvím interaktivních workshopů, vedených studenty psychologie, žáky učíme, jak problémy správně identifikovat a nastiňujeme kroky, které při jejich […]

 • MEESTO

  MEESTO je studentské řešení městských problémů pomocí sociologického výzkumu. Studenti humanitních i technických oborů pod vedením odborníků aplikují své studijní metody. Výsledky projektů budou dále rozvíjeny a realizovány za účelem […]

 • Animi

  Cena poroty

  Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na […]

 • SeniorOn

  Projekt je pro seniory, kteří chtějí častější kontakt se svými blízkými. Projekt SeniorOn nabízí vzdělávací kurz, který je zaměřen na práci se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Projekt řeší odloučení […]

 • Seek Speak

  Cena poroty

  Seek Speak se zaměřuje na osoby s poruchou sluchu nebo řeči, kde vytváříme neuronovou síť pomocí jazyka Python, čímž se snažíme naučit model co nejlépe vyhodnocovat odchylky ve výslovnosti a doporučit […]

 • Emoter

  EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde […]

 • Neo.way

  Náš tým Neo.way řeší téma ženské intimity. Hlavní skupinou jsou pacientky s MRKH syndromem. Vytváříme platformu, kde překládáme texty, sdílíme příběhy a navzájem se informujeme. Také otevíráme tabuizované téma o […]

 • A-BLE

  A-BLE je aplikácia, ktorá pomáha deťom s poruchou autistického spektra (PAS) prežiť svoj deň naplno.  Základom aplikácie je obrázkový rozvrh, ktorý vizuálne popisuje nadchádzajúce aktivity a udalosti. Užívateľská prívetivosť a […]

 • Za svojim snom

  Projekt Za svojim snom je vzdelávací program pre stredoškolákov zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného prostredia. Vďaka absolvovaniu programu objavia a spoznajú svoj talent, vyberú si kariérne smerovanie, dostanú kontakt […]

 • Act!

  Cílem projektu Act! je eliminace sexuálního obtěžování ve firmách a školách, a to pomocí workshopů, během kterých se zaměstnanci nebo studenti naučí, jak efektivně intervenovat, pokud jsou svědky sexuálního obtěžování. […]

 • Umění lidem

  Umění Lidem chce znevýhodněným lidem představit umění jako formu terapie, sebepoznání, útěchy, sdílení, řemesla, ale především se snažíme rozvinout jejich kreativní stránku. Vzniklá díla potom bude možné zakoupit na jejich e-shopu, […]

 • Melogee

  Cena poroty

  Věříme tomu, že na hudební nástroj se může naučit hrát úplně každý. Chceme vytvořit prostor, kde se budou moct potkávat amatérští hráči.