Rigo je aplikace, která pomáhá tlumočit v reálném čase v různých životních situacích cizincům žijící v ČR, kteří potřebují překonat jazykovou bariéru.

Rigo is an app that helps translate in real time in various life situations for foreigners living in the Czech Republic who need to overcome the language barrier.