Projekt

Nevyhasni

Community Award Czech Republic 2023

Jsme nezisková organizace složená z dobrovolníků a odborníků nejrůznějších profesí od psychologů přes marketéry a designéry až po vývojáře nebo studenty. Hlavním cílem projektu je šířit osvětu o syndromu vyhoření, mapovat problém v České republice (měřit a sbírat data) a přinášet do společnosti funkční systémy prevence syndromu vyhoření v podobě interaktivních programů pro firmy a dalších aktivit.

We are a nonprofit organization composed of volunteers and experts from various professions ranging from psychologists, marketers and designers to developers and students. The main goal of the project is to raise awareness about burnout syndrome, to map the issue in the Czech Republic (measuring and collecting data) and to introduce functional burnout prevention systems into society in the form of interactive programs for companies and other activities.