1. Domů
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY

Projekt

MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY

Cena poroty Czech Republic 2023

Projekt Městské Holubníky jsem založila, aby pomáhal městům a občanům řešit problém s holuby šetrným a udržitelným způsobem. Města praktikují v rámci regulace holubů nehumánní a kruté způsoby jako jsou deratizace plynem, odstřely a trávení. Tyto metody přitom nejsou efektivní a problém stále zůstává. Oproti tomu v regulačním městském holubníku jsou holubi pod kontrolou a v dobré zdravotní kondici. Pravidelně se jim vyměňují vejce za atrapy, čímž dochází ke snížení jejich počtu.

Ač se to možná nezdá, téma městských holubů je kontroverzní a složité. Nikdo se o ně nezajímá – nespadají pod ornitology ani záchranné stanice a dokonce ani holubáři o ně nejeví zájem. Nyní se mi ozývají lidé z celé republiky a chtějí se na vzniku holubníků podílet.

Mým cílem je vytvořit síť holubníků pro celou Českou republiku a expandovat do zahraničí. Ve spolupráci s charitou a dalšími organizacemi chci poskytnout nové pracovní příležitosti dalším lidem.

I founded project the Urban Pigeon Lofts to help cities and citizens solve the problem with pigeons in a gentle and sustainable way. Cities practice inhumane and cruel ways to regulate pigeons such as gas extermination, shooting and digestion. However, these methods are not effective and the problem still remains. In contrast, in the regulatory city loft, the pigeons are under control and in good health. Their eggs are regularly exchanged for dummies, reducing their numbers.

Although it may not seem like it, the topic of city pigeons is controversial and complex. Nobody is interested in them – they are not covered by ornithologists or rescue stations, and even pigeon fanciers are not interested in them. Now people from all over the country are contacting me and they want to participate in the creation of pigeon lofts.

My goal is to create a network of pigeon lofts for the entire Czech Republic and to expand abroad. In cooperation with charity and other organizations I want to provide new job opportunities to other people.