SDG: Life on Land

 • MĚSTSKÉ HOLUBNÍKY

  Projekt Městské Holubníky jsem založila, aby pomáhal městům a občanům řešit problém s holuby šetrným a udržitelným způsobem. Města praktikují v rámci regulace holubů nehumánní a kruté způsoby jako jsou deratizace plynem, odstřely a trávení. Tyto metody přitom nejsou efektivní a problém stále zůstává. Oproti tomu v regulačním městském holubníku jsou holubi pod kontrolou a v dobré zdravotní kondici. Pravidelně se jim vyměňují vejce za atrapy, čímž dochází ke snížení jejich počtu.

  Ač se to možná nezdá, téma městských holubů je kontroverzní a složité. Nikdo se o ně nezajímá – nespadají pod ornitology ani záchranné stanice a dokonce ani holubáři o ně nejeví zájem. Nyní se mi ozývají lidé z celé republiky a chtějí se na vzniku holubníků podílet.

  Mým cílem je vytvořit síť holubníků pro celou Českou republiku a expandovat do zahraničí. Ve spolupráci s charitou a dalšími organizacemi chci poskytnout nové pracovní příležitosti dalším lidem.

  I founded project the Urban Pigeon Lofts to help cities and citizens solve the problem with pigeons in a gentle and sustainable way. Cities practice inhumane and cruel ways to regulate pigeons such as gas extermination, shooting and digestion. However, these methods are not effective and the problem still remains. In contrast, in the regulatory city loft, the pigeons are under control and in good health. Their eggs are regularly exchanged for dummies, reducing their numbers.

  Although it may not seem like it, the topic of city pigeons is controversial and complex. Nobody is interested in them – they are not covered by ornithologists or rescue stations, and even pigeon fanciers are not interested in them. Now people from all over the country are contacting me and they want to participate in the creation of pigeon lofts.

  My goal is to create a network of pigeon lofts for the entire Czech Republic and to expand abroad. In cooperation with charity and other organizations I want to provide new job opportunities to other people.

 • Máš Chvilku

  Přivádíme dobrovolnictví do 21. století. Chytře propojujeme ty s nedostatkem času a sil s těmi s dobrým srdcem. Bavíme se u toho! 

  // We make volunteering fit for the 21st century. We smartly connect those lacking time with those who have a good heart. And we enjoy it!

 • Zasaď život

  Zasaď život je udržitelný projekt, který ma za cíl bojovat proti změně klimatu a předcházet odlesňování v České republice. Dává každému šanci snížit uhlíkovou stopu (jednotlivcům i společnostem) a vzdělává veřejnost díky svým workshopům.

  // With our sustainable project, we aim to fight climate change and deforestation in the Czech Republic. We offer both individuals and businesses the chance to reduce their carbon footprint and live more sustainably. We also value the power of education and we organise many events to teach the general public about sustainability.

 • Senior a student

  Senior a Student představuje novou možnost dostupného bydlení v univerzitních městech. Cílem projektu je zprostředkovat spolubydlení studentům u seniorů, kteří mají ve svých domácnostech volné pokoj a uvítali by častější společnost.


  Senior and student introduce a new opportunity of affordable living in universities cities. The goal of the project is to mediate share living for students in seniors habitation, who have free rooms in their houses and would be open to have young company.

 • Dressibly

  S Dressibly inspirujeme lidi k udržitelnému životnímu stylu. Prodáváme udržitelnou módu vyráběnou s respektem k lidem i přírodě. Přispíváme ke zlepšení pracovních podmínek v textilním průmyslu a dbáme na to, aby byly naše produkty co nejšetrnější k životnímu prostředí a našemu zdraví. Věnujeme se vzdělávání lidí, upcyklaci oblečení a obnově české přírody.


  Dressibly inspires people to live a sustainable lifestyle. We sell sustainable fashion produced with respect for people and nature. We contribute to improving working conditions in the textile industry and ensure that our products are made with maximum emphasis on the environment and our health. We focus on educating people, upcycling clothing and restoring the Czech nature.