SDG: Responsible Consumption and Production

 • MATERIAL SOURCE

  Jako produktová designérka jsem měla možnost být součástí celého procesu výroby. Od prvních návrhů, přes prototypování, až po finální výsledek a výrobu produktů. Právě díky tomu jsem zjistila, kolik kvalitního materiálu se úplně zbytečně vyhodí. Proto jsem se rozhodla vytvořit on-line platformu, díky které bude možné nabídnout přebývající materiál a také ho jednoduše získat. Chci pomoci hledat ideální propojení mezi nabízenými a sháněnými materiály a zabránit tak zbytečnému odpadu. 

  // As a product designer I had the opportunity to be a part of the whole production process. From the first sketches and prototypes to a final design and production. Because of that I find out how many materials of a great quality gets just thrown away for no reason. That’s why I decided to make an online platform where you can offer your extra material or easily find one when you need it. I want to help finding the ideal connection between offered and wanted materials and this way prevent the unnecessary waste.

 • Beggis

  Děti jsou roztomilé, občas pláčou, ale hlavně rostou! Oblečení se hromadí a rodiče mají spoustu lepších věcí na práci než zbavování se nahromaděných tašek oblečení po svých dětech. Proto je tu BEGGIS – sdílená móda pro děti, která má za cíl pomocí cirkulární ekonomiky eliminovat vyhazování dětského oblečení. Služba funguje na jednoduché bázi předplatného, za které si rodiče vyberou určitý počet kousků oblečení. A jakmile z něho jejich dítě vyroste, tak ho jednoduše vrátí a vyberou si oblečení větší.

  //Babies are cute, sometimes they cry, but most importantly they grow! Clothes pile up, and parents have plenty of better things to do than get rid of their kids‘ piled-up bags of clothes. That’s why BEGGIS is here – shared fashion for children, which aims to eliminate the waste of children’s clothes using the circular economy. The service works on a simple subscription basis, for which parents choose a certain number of pieces of clothing. And as soon as their child grows out of it, they simply return it and choose bigger clothes.

 • urbiq

  Projekt urbiq se zabývá vývojem nástroje pro efektivní tvorbu, komunikování a monitoring naplňování veřejných strategií. Jednou z hlavních oblastí projektu je transformace a vizualizace strategických dokumentů ze statických PDF do formy uživatelsky přívětivých interaktivních aplikací. Tyto aplikace nabízejí možnost obsahy dokumentů průběžně aktualizovat, odkazovat na zdroje i příklady dobré praxe a v neposlední řadě jsou skvělým nástrojem pro prezentování strategií veřejnosti. Naším cílem je zefektivnit naplňování veřejných strategií, usnadnit jejich komunikování směrem k široké veřejnosti a napomoci tak společnosti posunout se směrem k udržitelnější budoucnosti.

  // The urbiq project deals with the transformation of public strategies, concepts or other planning documents into a more attractive and effective form – interactive applications. Our goal is to help move society towards sustainable future – to meet the set goals and to better communicate the whole documents to the public. We are on our way to building a digital tool for creating, visualising and evaluating public strategies.

 • WasteNo

  Vytvořit svět bez obalového odpadu je možné. Jak přechodem na znovupoužitelné obaly, ale je to náročné bez chybějící systémové infrastruktury, a to změní WasteNo systém pro správu znovupoužitelných obalů. WasteNo Future

  // To create a world without wasteful packaging is possible. However, what is missing is a functional and effective infrastructure. The aim of WasteNo is, therefore, to create such a network that would allow redistribution of reusable packaging among both producers and consumers and deliver the packaging back for its next life.

   

 • Řemeslow

  Community Award

  První jednotná webová platforma s kurzy na řemeslo, ruční práce, opravářství. Všeobecně je ve společnosti dáván důraz na softskills, my dáváme důraz na hardskills. Proč? Lidé darují své hlavě odpočinek a začnou tvořit rukama.

  // First unified online platform for craft and handiwork courses with a vision to make an easier access to all crafts in order to increase craftskills in upcoming young generations.

 • Rekáva

  Jsme první organizace v České republice, která se specializuje na svoz odpadu z kávové sedliny k dalšímu udržitelném využití. Snažíme se změnit současnou strukturu likvidace kávové sedliny a vytvářet komunitu kolem kávového odpadu.


  We are the first organization in the Czech Republic specializing in the collection of coffee sediment waste for further sustainable use. We strive to change the current structure of coffee sediment disposal and create a coffee waste focused community.

 • Dressibly

  S Dressibly inspirujeme lidi k udržitelnému životnímu stylu. Prodáváme udržitelnou módu vyráběnou s respektem k lidem i přírodě. Přispíváme ke zlepšení pracovních podmínek v textilním průmyslu a dbáme na to, aby byly naše produkty co nejšetrnější k životnímu prostředí a našemu zdraví. Věnujeme se vzdělávání lidí, upcyklaci oblečení a obnově české přírody.


  Dressibly inspires people to live a sustainable lifestyle. We sell sustainable fashion produced with respect for people and nature. We contribute to improving working conditions in the textile industry and ensure that our products are made with maximum emphasis on the environment and our health. We focus on educating people, upcycling clothing and restoring the Czech nature.

 • Repetebox

  Repetebox je vratný obal pro e-shopy vyrobený lidmi v chráněné dílně. Má za cíl zatočit s přebytečným odpadem vznikajícího při doručení každého produktu objednaného online.


  Repetebox is returnable packaging for online stores made by people working in a sheltered workshop. It aims to eliminate excessive waste generated with every delivery of a product ordered online.

 • Ekobrko

  Projekt Ekobrko chce zabránit plastovému šílenství. Proto vyrábí brčka ze speciálních těstovin. Po použití můžete brčko lehce zkompostovat, či ještě lépe – sníst.


  The Ekobrko project aims to prevent a plastic mania. That is why the project team produces straws made of special pasta. After use, the straw can be easily composted or – even better – eaten.

 • Nejčr

  The Czech Republic helps small, respectful Czech companies find, reach and attract new customers. We use the mostcr.cz portal to find the first steps to a considerate life.

  Nejčr pomáhá malým ohleduplným českým firmám najít, oslovit a zaujmout nové zákazníky. Využíváme k tomu portál nejcr.cz, kde najdete návody s prvními kroky k ohleduplnému životu.

 • JAPU

  More and more people suffer from food allergy and lifestyle diseases. Our goal is to improve physical and mental condition of the largest possible number of people thanks to an innovative concept of healthy eating. Based on recipes developed by nutritional therapists, we deliver quality, tasty and nutritionally balanced food that has positive effects on health and fitness. Our food accompany throughout the day those who want to eat well and feel well. Our meals are made of seasonal ingredients from local farmers and wrapped in ecological packaging. We employ socially vulnerable persons.