• Repetebox

    youtube

    Repetebox je vratný obal pro e-shopy vyrobený lidmi v chráněné dílně. Má za cíl zatočit s přebytečným odpadem vznikajícího při doručení každého produktu objednaného online.


    Repetebox is returnable packaging for online stores made by people working in a sheltered workshop. It aims to eliminate excessive waste generated with every delivery of a product ordered online.

Comments are closed.