Projekt

No F-ears

Cena poroty Czech Republic 2019

No F-ears mají vizi, ve které neslyšící lidé nemají žádné bariéry v komunikaci se slyšícími lidmi. Plánují vyvinout aplikaci, která bude mimo jiné překládat psaný text do mluvené řeči a mluvenou řeč zpět do textu v reálném čase.


No F-ears have a vision – to reach a point where deaf people have no barriers when communicating with people without hearing impairment. They plan to develop an app that translates text into spoken word and conversely in real time.