1. Domů
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. Agentura Seniorem s radostí

Projekt

Agentura Seniorem s radostí

Cena poroty Czech Republic 2019

Agentura Seniorem s radostí pomáhá starým lidem zapojit se zpět do pracovního procesu. Řeší tím několik různých problémů. Mezi nimi například špatnou finanční situaci seniorů, nedostatek pracovních sil na trhu práce ale také fakt, že až 25 % seniorů trpí psychickými problémy, často spojených s tím, že si nepřijdou užiteční.


The Seniorem s radostí agency helps seniors step into the work process again. This addresses several different problems. Some of them include, for example, the poor financial situation of seniors, the lack of labor on the market, as well as the fact that up to 25% of seniors suffer from mental issues which are often associated with their feeling of uselessness.