Projekt

Nejčr

Cena poroty Czech Republic 2017
The Czech Republic helps small, respectful Czech companies find, reach and attract new customers. We use the mostcr.cz portal to find the first steps to a considerate life.

Nejčr pomáhá malým ohleduplným českým firmám najít, oslovit a zaujmout nové zákazníky. Využíváme k tomu portál nejcr.cz, kde najdete návody s prvními kroky k ohleduplnému životu.