• Emoter

    EMOTER je nezisková organizace, která propojuje zdravotníky z České republiky a Ugandy. V rámci našich výjezdů pomáháme lidem, kteří nemají přístup k lékařské péči a lékům samotným. Vyjíždíme do odlehlých oblastí Ugandy, kde ošetřujeme, očkujeme a šíříme povědomí o prevenci. Podpořte nás finančním darem a pomozte nám tak zachránit další lidský život.


    EMOTER is a non-profit organization connecting healthcare workers from the Czech Republic and Uganda. During our trips, we help people who do not have access to medical care and medicines. We travel to remote parts of Uganda where we treat, vaccinate and spread prevention awareness. Support us with a donation and help us safe another human life.

    Social profiles

Comments are closed.