Projekt

Animi

Cena poroty Czech Republic 2022

Více než 1 miliarda lidí trpí alexithymií – neschopností identifikovat, pojmenovat, regulovat a komunikovat své emoce. Má drastický negativní dopad na vztahy, duševní a fyzické zdraví a účinnost terapie. Na trhu neexistuje žádné řešení, které by řešilo tento pravděpodobně nejvíce přehlížený problém duševního zdraví. Mobilní aplikace Animi pomáhá lidem identifikovat a pojmenovat jejich konkrétní emoce, a to logickým způsobem, kterému rozumí, a v budoucnu je poté naučí emoci i regulovat a komunikovat.

// Over 1 billion people suffer from alexithymia – the inability to identify, label, regulate, and communicate their emotions. It has a drastic negative effect on relationships, mental and physical health, and therapy effectiveness. There is no clear solution addressing this probably most overlooked mental health condition. Animi app is helping those people identify and label their granular emotions in a logical way they understand, and will guide them through regulating and communicating them.