• Recept na vztahy

    Projekt Recept na vztahy je platforma pro inspiraci, produkty a nástroje, kterými lidé mohou zlepšit svá partnerská soužití. Fungující a naplňující vztahy mají totiž dopad na celou společnost, ale zdroje informací o nich jsou často rozdrobené a povrchní. A právě to řeší další z našich finalistů.


    The Recept na vztahy project is a platform for inspiration, products and tools that may be used by people to improve the relationships with their partners. Well-functioning and fulfilling relationships have an impact on the entire society but the sources of information about them are often fragmented and superficial.

    Social profiles

Comments are closed.