MedicRise je neziskovou vzdělávací organizací podporující zdravotníky v rozvoji komunikačních dovedností, čímž přispívá ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče, spokojenosti jejich uživatelů a tvorbě zdravého zdravotnického systému.

// MedicRise is a non-profit educational organisation supporting healthcare professionals in their development of communication skills, thus contributing to the improvement of the quality of provided health care, the satisfaction of their patients and the creation of a healthy health care system.