1. Domů
  2. Alumni komunita
  3. Alumni projekty
  4. Numi – tvůj průvodce duševním zdravím 🧡

Projekt

Numi – tvůj průvodce duševním zdravím 🧡

Cena poroty Czech Republic 2022

Projekt Chatbot Numi využívá komunikační technologii chatbota. Numi dle předepsaného scénáře veřejnosti odpovídá na citlivé otázky týkající se duševního zdraví, pomáhá snížit stigmatizaci a poskytuje relevantní informace ohledně psychologické péče v České republice. Robot lidské chování nesoudí a konverzace probíhá přirozeně, v bezpečí a anonymitě. Jednou z nejohroženějších skupin duševními problémy jsou nyní mladí lidé (18–30 let) a především těm může Numi poradit, jaký by mohl být jejich další krok na cestě za duševní pohodou.

Vývoj chatbota Numiho lze sledovat na instagramovém účtu @chatbotnumi

Předem děkujeme za podporu! 🤖

// The Chatbot Numi project uses chatbot communication technology. Following a prescribed script, Numi answers sensitive mental health questions, helps to reduce stigma and provides relevant information about mental health care in the Czech Republic. The robot does not judge and the conversation flows naturally, safely and anonymously. Our project is targeting mainly young people (18-30 years old) who are now one of the most dangered groups by mental health issues. Numi could offer a hand in deciding what one‘s next step could be.

You can follow the development of Numi on the instagram account @chatbotnumi

Thank you in advance for your support! 🤖