Pěstujeme kulturu Karlovarského kraje. Tvoříme krajskou identitu, podporujeme místní kulturní dění, píšeme, točíme, mluvíme, sdílíme… Prostě ze všech sil pracujeme na tom, aby se tu žilo lépe.

// We create a regional identity, we support local cultural events, we write, we shoot, we talk, we share … We simply do our best to make life better here.